Ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο με τη συλλογή Carte Postale του ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ. Σε αυτό το τεύχος, μια κάρτα από τα ένδοξα Παρίσια ταξιδεύει στην τουρκική πόλη των Ιωαννίνων. Βρισκόμαστε στο σωτήριον έτος 1904.