Ακολουθούν οι φωτογραφίες τριών σελίδων του κώδικα της Συλλογής ΙΠΑ -ΠΕΖΑΡΟΥ 20, διαστάσεων 22 Χ 15 εκ., φύλλα 193, χαρτί 18ου αιώνα. Τα χειρόγραφα περιέχουν φιλοσοφικό κείμενο («Εἰσαγωγὴ στὴ Λογική»)  με τίτλο «Προπύλαιον Φιλοσοφίας». Μερικές λέξεις αναγνωρίζονται μάλλον εύκολα· η πρόκληση είναι να καταφέρει κανείς να το διαβάσει όλο:

Στο επόμενο τεύχος του Κομμωτή θα δημοσιεύσουμε τη μεταγραφή των χειρογράφων για να ελέγξετε κατά πόσον τα διαβάσατε σωστά. Εάν όντως τα διαβάσατε σωστά, θα κερδίσετε απλώς την ικανοποίηση ότι τα διαβάσατε σωστά·  δεν είναι και λίγο, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Αν τα πήγατε χάλια, μην απογοητεύεστε: υπάρχει τρόπος να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας στην παλαιογραφία. 

Το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο (ΙΠΑ), εκτός από το κύριο έργο του εμπλουτισμού της φιλμοθήκης του με τη μικροφωτογράφηση χειρογράφων και αρχείων από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού, οργανώνει ειδικά μαθήματα ελληνικής παλαιογραφίας για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με την ανάγνωση παλαιών ελληνικών χειρογράφων.

Τα μαθήματα γίνονται στην έδρα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου (Π. Σκουζέ 3, Αθήνα) κάθε Πέμπτη (5.00‒9.00 μ.μ.), αποτελούνται από τρεις κύκλους και αρχίζουν τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Διδάσκει ο Προϊστάμενος του ΙΠΑ Αγαμέμνων Τσελίκας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 3221 337

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Σκουζέ 3, Αθήνα 105 60