ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ: ΤΑ ΜΠΕΝ ΜΙΞΤ

—του Γιώργου Τσακνιά— Στο Φάληρο που πλένεσαι, περιστεράκι γένεσαι. Σε είδα χθες με το μαγιό, γεια...

Read More