Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΛΙΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ

Από τις 7 Μαΐου μέχρι τις 28 Ιουνίου 2019, το Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ φιλοξένησε...

Read More